an.no omtalte i helgen den utfordrende vannsituasjonen i Meløy.

Det er lite tilsig av vann inn i bassenget til Reipå og Støtt vannverk, og i helgen ba kommunen abonnentene om å ikke bruke mer vann enn høyst nødvendig.

LES MER: Utfordrende vannsituasjon: – Ikke bruk mer enn høyst nødvendig

Rundt 600 abonnenter er tilknyttet vannverket.

Fortsetter

Tirsdag ettermiddag har kommunen publisert en oppdatering på sine nettsider. Den utfordrende vannsituasjonen fortsetter gjennom påska.

– Vi ønsker å takke våre abonnementer ved Reipå og Støtt vannverk for å ha tatt vår oppfordring om å forbruke mindre vann på alvor, skriver kommunen.

– Vi ser at folk har vært flinke og at forbruket har gått ned, sier Merethe Skille, leder for plan og kommunalteknikk, til an.no.

Men tilsiget inn til bassenget er enda mindre. Abonnentene blir derfor bedt om å fortsette det lave forbruket.

Lite nedbør gjør at det kan bli aktuelt å innføre nattestenging mot slutten av påska.

– Vi holder abonnentene løpende oppdatert. Dersom det blir aktuelt med nattestenging vil vi varsle på sms og på nettsiden vår, sier Skille.

Problemer

– Det er lite nedbør og kuldegrader som har ført til disse problemene. Snøen som kommer smelter ikke. Dette er en grunnvannskilde, så det er lite tilsig, sier Merethe Skille.

Meløy er en av 27 kommuner som så langt denne vinteren har rapportert om problemer med vannforsyningen på grunn av lite nedbør og mye kulde. Fylkesmannen i Nordland har bedt kommunene rapportere om problemer.

I Salten har følgende kommuner kommet med rapport:

  • Rødøy, sendt sparevarsel til 163 abonnenter fordelt på tre vannverk, innført pumping av fjellvann inn i det ene vannverket to ganger.
  • Meløy, innført nattestenging for Reipå vannverk, ber folk spare vann på Reipå og Støtt.
  • Økt overvåkning er innført i Hamarøy, for området rundt Skutvik.
  • Tysfjord, vurderer dag for dag om nattestenging skal innføres for ca. 700 mennesker i Kjøpsvik og ca. 40 mennesker på Storjord.
  • Steigen, forbereder reserveløsning for Nordfold vannverk