Jan-Birger(27) og Monica (51) sørger for julestemning

Jan-Birger og Monica er to av de mange som sørger for julesteminingen på sykehjemmet.