Pangstart for Elevstua: - Sosialt å spise sammen

Elevstua på Ørnes fikk en drømmestart på åpningdagen, forteller kulturkonsulent Gitt Aarum.