Mer enn 500 eiere bak stør-satsing

I høst har 350 nye aksjonærer bidratt med 10 millioner kroner til Norges første stør-oppdrett.