Legene må vente. Vil gå en ny runde

Siste runde: Rådmann Hege Sørlie ble av flertallet bedt om å utrede konsekvensene av å samlokalisere legetjenesten i det nye omsorgssenteret, som fremdeles er på tegnebrettet.

Siste runde: Rådmann Hege Sørlie ble av flertallet bedt om å utrede konsekvensene av å samlokalisere legetjenesten i det nye omsorgssenteret, som fremdeles er på tegnebrettet. Foto:

DEL

Kommunestyret i Meløy valgte å be rådmann Hege Sørlie gå en ekstra runde med prosjekt «Meløylegen».

Slik gikk det da rådmannen torsdag ba kommunestyret om klarsignal til å gå videre med legestruktursaken.

Vedtaket innebærer at rådmannen nå må gå konkret inn på konsekvensene av å lokalisere et nytt hovedlegekontor i det nye omsorgssenteret på Ørnes.

Det skal etter planen ut på ny anbudsrunde i november, vedtatt i juni med legetjeneste og legevakt. Dette hadde ikke rådmannen tatt høyde for i sitt forslag til vedtak.

Usikkerhet blant folk

Fellesforslaget ble lagt fram av Reinert Aarseth på vegne av SV, Ap, H, KrF og V.

Grethe Andersen (Frp) sa fra talerstolen at hun heller ville tatt stilling til et politiske vedtak med det samme, av hensyn til den usikkerheten hun mente var sådd i befolkningen.

Stort engasjement

Forslaget til vedtak i prosjekt «Meløylegen» skulle gi rådmann Hege Sørlie rammer for å planlegge videre. Nå må hun og kommunalsjef Kristin Eide gå en ekstra runde.

– Vi har et sterkt ønske om å få saken tilbake i løpet av høsten, slik at prosjektet ikke stopper opp, sa Aarseth før voteringen.

Bakteppet er at Glomfjord legekontor ligger an til å bli lagt ned, og de to legene overført til et felles hovedlegekontor på Ørnes, dit også den ene av de to legene som i dag jobber fra Engavågen er foreslått flyttet.

Dette har skapt et stort engasjement, ikke minst fra Glomfjord og Søndre Meløy.

En ønsket sak

Bakgrunnen for prosjektet er et kommunestyrevedtak fra 2015, basert på en rapport fra Salten kommunerevisjon fra året før.

Her kom det fram at Meløy hadde for høyt gjennomtrekk av leger til å kunne jobbe systematisk med kvalitet i tjenesten.

Siden har rådmannen etter råd fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin utviklet prosjekt «Meløylegen» etter modell fra «Senjalegen». Meløy er med i et nasjonalt prosjekt for rekruttering av leger.

Grundig utredning

Før ordføreren slapp saken til politiske behandling gikk Eide grundig gjennom det kommunens arbeidsgruppe har jobbet med og ønsker å utvikle videre.

Med sakspapirene lå det et utdrag av KOSTRA-tallene fra 2016, som viser at Meløy kommune bruker langt mer penger på kommunehelsetjenesten enn sammenlignbare kommuner. Det til tross for at Meløy har omtrent like mange legeårsverk på innbygger.

Samtidig taper kommunen store årlige tilskudd som følge av at 750 innbyggere har fastlege utenfor Meløy.

Artikkeltags