Fire vil bli ny rådmann

Rådmann Hege Sørlie

Rådmann Hege Sørlie

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

To av søkerne på stillingen som rådmann i Meløy kommune har fått aksept for å være anonyme i den offentlige søkerlisten. Her er verken navn, alder eller kjønn oppgitt.

To av de totalt fire søkere er identifisert. Disse er Roger Kristian Holmen (51), som er bosatt i Oslo og Geir Sakariassen (59), som bor på Nesna.

Rådmann Hege Sørlie har sin siste arbeidsdag i Meløy fredag 28. september.

Klage sendt Fylkesmannen

Avisa Nordland har klagd på avgjørelsen om å la to søkere være anonyme. Klagen er nå sendt Fylkesmannen for avgjørelse.

Ankepunktet er at søkere bare kan gis medhold i et ønske om å få være anonyme dersom det er påvist "særlige forhold som tilsier at innsyn vil føre til mer konkrete skader enn ulemper".

Dette må kunne begrunnes.

Leder og advokat

Ifølge oversendelsesbrevet til Fylkesmannen er følgende lagt til grunn:

For den ene søkeren heter det at vedkommende er leder på et arbeidssted der kunnskapen om at det å søke seg bort kan føre til at kandidatens autoritet og gjennomslag som leder kan  bli svekket.

Den andre søkeren er privatpraktiserende advokat, og risikerer redusert kundetilgang dersom navnet på kandidaten blir kjent.

Meløy kommune mener dette forsvarer at de to søkere har rett til å få være anonyme for offentligheten.

Artikkeltags