- Ufattelig trist og meningsløst

Hele Meløy-samfunnet er rammet.