Eva kjente den omkomne svært godt: - Det var et sjokk

Kirkeverge Tore Larsen bor litt forbi ulykkesstedet.