Vil ha nettverk for hydrogen

Bodø og Meløy har fått Salten regionråd med på ei satsing på nettverk for hydrogen som klimatiltak.