Kommunal rapport: Landets nest dårligste kommune

Ørnes sentrum.

Ørnes sentrum. Foto:

DEL

Det er Førde kommune som topper Kommunal Rapport sitt kommunebarometer.

Først på 109. plass finner vi Nordlands beste kommune: Bodø.

For fylkeshovedstaden er det en forbedring på 103. plasser fra i 2017.

På bunnen av barometeret dominerer imidlertid Nord-Norge - med å innta 28 av de 30 nederste plassene.

- Store geografiske avstander og mange små plasser er en del av forklaringen, sier leder Bente Larssen i Rådmannsutvalget i KS til Kommunal Rapport.

Nest nederst ligger Meløy kommune. Kun Porsanger er bak industrikommunen på en 425. plass.

De siste tre årene har Meløy vært blant de dårligste i hele landet.

I år har de fått selskap av Hamarøy kommune, på plassen foran. De rykket ned fra 378. plass til 423. plass.

Her er sektorene som er vurdert:

Barnehage (10 % vekt i barometeret)

Barnevern (10 %)

Grunnskole (20 %)

Helse (7,5 %)

Kostnadsnivå (5 %)

Kultur (2,5 %)

Miljø og ressurser (2,5 %)

Pleie og omsorg (20 %)

Saksbehandling (2,5 %)

Sosialtjeneste (7,5 %)

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Økonomi (10 %)

Her kan du gå inn på din kommunes plassering per sektor.

Salten, plasseringer på kommunebarometer:

109 Bodø

212 Saltdal

240 Røst

277 Rødøy

329 Beiarn

377 Værøy

386 Gildeskål

400 Steigen

405 Fauske

412 Sørfold

413 Tysfjord

423 Hamarøy

424 Meløy

Andre i Nord-Norge:

223 Tromsø

280 Harstad

292 Rana

325 Narvik

415 Alta

FAKTA: Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning Kommunal Rapport gjør av landets kommuner, basert på til sammen 152 offentlig tilgjengelige nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Hensikten er å gi beslutningstakere of innbyggere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Ikke alt som er viktig måles, og ikke alt som måles er viktig. Det kan være gode forklaringer på at en kommune kommer dårlig ut, og en god plassering kan skyldes flaks eller tilfeldigheter.

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting av de ulike nøkkeltallene. Grunnskole og pleie og omsorg har en vekt hver på 20 prosent, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.

Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter.

(Kilde: Kommunal Rapport)

Artikkeltags