Arkitekt Gaute Brochmann skrev en kronikk der Ny by – ny flyplass prosjektet ble kritisert: et unødvendig prosjekt, og derved en kolossal sløsing med fellesskapets midler (7 mrd.). Daniel Bjarmann-Simonsen reagerte raskt, og i sin kronikk ble prosjektet lovprist. Det var som forventet av en med delt farskap til prosjektet – man forsvarer avkommet uansett. I kronikken ble det listet opp unødvendige og kostbare prosjekter i Oslo området. Underforstått så er det derfor vår tur til å få finansiert et unødvendige prosjekt. Bodø kommune og fylkeskommunen skal også delta i finansieringen. Hvor kommunen skal hente pengene fra er det ikke opplyst om. Kanskje ved ytterligere barbering av budsjett for skole og eldreomsorg?

Regjeringen har bestemt at det skal spares – flere store prosjekt skal skrinlegges – eller settes på vent. Et slikt prosjekt er utbedring av E6. Kan det være en idé` å sette det unødvendige prosjektet Ny by – ny flyplass på vent (eller helst skrinlegge det), slik at en helt nødvendig utbedring av E6 kan gjennomføres? Det er ikke moro å skrote et prosjekt. Arkitekter og andre konsulenter har jobbet lenge med prosjektet – og det har kostet noen millioner. Men de store kostnader påløper når prosjektet realiseres. Det er derfor ikke for sent å ta til vettet og minimalisere tapet.

Flystøy benyttes som argument for å flytte lufthavna. Dette er tøv. Det meste av flystøyen forsvant sammen med jagerflyene.

Prosjektet Ny by – ny flyplass er «plaster på såret» for tapet av flystasjonen. Er det mulig at «plasteret» kan få en annen fasong og innretning?