RADIO: Det er regjeringen som har bedt om en kartlegging av grunnlaget for å forlenge FM etter 2021. Medietilsynets hovedanbefaling er å forlenge FM-konsesjonene fra 2021 til 2026.

– Vi har blant annet sett på lokalradioenes betydning for mediemangfoldet, hvor langt digitaliseringsprosessen har kommet, den økonomiske situasjonen i bransjen og vurdert hvilke hindringer som kan stå i veien for lokalradioenes overgang fra FM til digitalradio (dab), sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Dyrt med dab

Det koster mye å bygge ut dab fordi det ikke er nok leietakere å dele sendekostnadene med. Mange lokalradioer har ikke penger til å klare denne overgangen.

Om man skrur av FM-nettet, vil mange aktører legge ned driften. Særlig distriktene blir rammet.

– Det får konsekvenser for mediemangfoldet både i et aktør- og bruksperspektiv, ikke minst i områdene utenfor storbyene, sier Velsand.

Medietilsynet mener også at potten av tilskudd som går til lokalkringkasting, bør økes, og at pengene også kan gå til investeringer og til drift.

Slukkeområder

Totalt 198 lokalradiostasjoner har i dag konsesjon til å sende på FM-nettet.

Man skiller mellom radioer i slukkeområder og radioer utenfor slukkeområder. For radioene utenfor slukkeområdene anbefales det at dagens vilkår videreføres. Derimot for slukkeområdene, som er de mest befolkningstette områdene i og rundt storbyene, anbefaler Medietilsynet at det innføres et reklameforbud.

– Det har vært stor interesse og engasjement for lokalradioenes fremtid på FM, noe som gjenspeiler betydningen denne delen av radiomarkedet har for mediemangfoldet i Norge, sier Mari Velsand og viser til at Medietilsynet har fått innspill fra over 100 organisasjoner, aktører og lyttere.