Med så mye makt samlet på så få hender, må media bli mye mer kritisk granskende enn til nå

Av
DEL

AproposTillit. Det handler om tillit. Hun sa det, statsminister Erna Solberg da hun talte til nasjonen rett før hun innførte "unntakstilstand".

Og hun har rett. Det som nå skjer - med opposisjonens støtte - er kun mulig fordi så mange av oss har tillit til at våre myndigheter vil det beste for oss.

Det har også jeg, og det finnes helt legitime grunner for et tiltak som dette. Men det er samtidig ekstremt risikofylt.

For det Solberg gjør er å legge all denne tilliten, bygget opp gjennom generasjoner, i ei vektskål. I den andre legger hun sin regjering, og gjør den store feil i ukene og månedene framover kan den tilliten være borte for alltid.

Det handler ikke om at regjeringen bevisst vil bruke sin nye makt til å innføre illegitime tiltak. Jeg tror på dens gode hensikter, men veien til helvete er som kjent brolagt med slikt.

Mange av de vedtak som må gjøres framover, vil måtte komme svært raskt og uten å kjenne alle fakta. Det er jo hele poenget med å hoppe over Stortinget.

Det øker faren for feilvurderinger, for at man enten gjør for lite, for mye, eller helt feil ting. Fraværet av normale, demokratiske kontrollmuligheter øker åpenbart risikoen for at slikt kan skje.

Nå kan Stortinget, med en tredjedel av stemmene, gjøre om på alle vedtak de ikke liker. Men det er langt fra sikkert at Stortinget vil kunne samles framover.

For å unngå smitte møtes for eksempel bare det absolutte minimum for å vedta unntakstilstanden. Og Grunnloven tillater ikke digital stemmegivning i Stortinget.

Vårt demokrati er basert på det såkalte maktfordelingsprinsippet, der de tre statsmaktene (storting, regjering, domstoler) kontrollerer hverandre.

Vi i media liker i tillegg å kalle oss den fjerde statsmakt; med oppdrag å overvåke de tre andre fra en uavhengig posisjon.

Dette er ikke alltid like lett å se for våre lesere og seere, oppi alle reportasjer om kjendiser, kjoler og kokkelering. Til tider der det også lett å niste av syne for oss som jobber i media også, i jakten på akkurat det «stoffet våre lesere vil ha».

Men nå som balansen mellom de tre opprinnelige statsmaktene er satt ut at spill, er det på tide å oppgradere vår rolle som den fjerde.

Så langt har norske medier stort sett gjort en god jobb i sin dekning av pandemien. Men det har vært en tendens til å fungere som mikrofonstativ for myndighetene. Det har da også vært helt nødvendig i en tid der behovet for korrekt informasjon var enormt.

Men det er samtidig symptomatisk at da NRK for aller første gang slapp til en kritiker av myndighetenes tiltak, skapte det så sterke reaksjoner at de måtte lage en oppklarende debatt.

Nå var det på sin plass, den opprinnelige debattene var - for å si det mildt - ingen journalistisk innertier, men NRK bør også ha ros for å slippe til kritiske synspunkter.

De kommer vi til å trenge flere av, nå som regjeringen samler alle makt i sine hender. Derfor må media i mye større grad enn hittil etterspørre både begrunnelser for nye tiltak, hvilke konsekvenser de kan få og hvorvidt de er i tråd med de helsefaglige rådene.

Da Aftenposten nylig gjorde det med stengningen av skoler, barnehager og grenser, tok de helseministeren i en løgn. Han hevdet han ikke hadde noe valg på bakgrunn av de helsefaglige råd han hadde fått. Aftenposten avslørte at Folkehelseinstituttet aldri hadde gitt slike råd.

Her har vi alle noe å lære av Aftenposten, som også var blant de første som stilte kritiske spørsmål ved myndighetenes håndtering av 22. juli.

Kriser får gjerne fram både det verste og beste i oss, enten vi er mennesker eller institusjoner. De beste i oss som medier, er vår evne til å stille makta til ansvar.

Nå som så mye makt er samlet på så få hender, og andre kontrollorganer delvis er satt ut av spill, blir det viktigere enn noen gang å finne fram dette beste i oss.

Av hensyn til tilliten mellom styrte og styrende. Av hensyn til det samfunn vi ønsker å sitte igjen med etter at denne krisen er over.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags