Gå til sidens hovedinnhold

Med kurs for lavutslippssamfunnet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avisa Nordland har helt rett når avisa på lederplass påpeker at Bodø kommune har en stor jobb foran seg med å kutte 70 % av klimagassutslippene innen 2030. Målet i seg selv er ikke høyere enn målene til andre sammenlignbare bykommuner, men det er et stort omstillingsarbeid som venter, og mange aktører må jobbe sammen for at målet skal nås.

Tradisjonelt har norske politikere vært flinke til å sette seg høye klimamål, men mislyktes i å gjøre det som skal til for å innfri dem. Årlige klimabudsjett er en måte å gå fra ord til handling på. Klimabudsjettene konkretiserer målet ved å bryte det ned år for år, fordelt på tallfestede kutt i ulike sektorer.

I Bodø fikk bystyret lagt fram sitt første klimabudsjett sammen med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan i desember 2020. Herfra prioriterte bystyreflertallet viktige tiltak som vil bidra til utslippskutt de neste årene, med spesielt fokus på bygg- og anleggsbransjen. Denne sektoren sto for nesten en firedel av utslippene i Bodø i 2019. Bare sjøfarten slapp ut mer.

Det er sant, som AN skriver, at Bodø kommune ville gjort det enklere for seg selv ved å sette seg klimamål og lage klimabudsjetter som kun gjaldt for egen virksomhet. Men det ville også vært en tapt mulighet. Ved å vedta ambisjoner for hele Bodø legger vi opp til en mer aktiv rolle som koordinator, bindeledd og tilrettelegger.

Det brede fokuset på hele bodøsamfunnet synliggjør også hvilke sektorer som ikke leverer kuttene som trengs. På den måten stiller vi store aktører i lokalsamfunnet, private som offentlige, til ansvar for deres karbonavtrykk.

Bygginga av ny lufthavn, og samarbeidet mellom kommune og statlige aktører, er sånn sett ikke bare et problem. Det er også et eksempel til etterfølgelse. For øvrig er de estimerte utslippene AN opererer med i sin sak, allerede nedjustert noe av Avinor.

Videre bommer AN når lederen spekulerer over om kommunens tilnærming er en måte å finne andre å skylde på hvis 2030-målet glipper. I klima- og energiplanen har bystyret vedtatt flere mål for egen virksomhet. Ett av dem, målet om å redusere energiforbruket i kommunale bygg med 25 %, nådde vi allerede i fjor – fem år før tida. Målretta innsats for å gjøre bygningsmassen mer klimavennlig, har gitt resultater.

Bodø kommune er framoverlent og utålmodig på klima. Vi har ingen garanti for at målene nås. Men hvert tonn CO2 teller i kampen for et stabilt og levelig klima, og kommunen ønsker å ta sin del av det ansvaret.

Kommentarer til denne saken