Debatten som pågår om plassering av Glimts nye fotballstadion, er både viktig og riktig, så lenge man holder seg til det som er prinsipielt viktig i saken; fordeler og ulemper med valgt plasseringen. Jordvern sett opp mot behov for ny stadion for Glimt.

Dessverre er det igjen er sånn at når man går tom for argumenter, men ønsker oppmerksomhet, ja da begynner de rareste uttalelser å flomme ut fra tastaturet. Det siste er at du må være "født og oppvokst" i Bodø by for å ha et hjerte for Glimt, eller mening om plassering av ny stadionstadion.

Vel, jeg er tilflyttere Bodøværing. Jeg har et varmt og bankende hjerte for Glimt. Jeg kjenner mange fra distriktet rundt Bodø (og andre steder i Norge) med stort og varmt hjerte for Glimt og som ønsker at Glimt skal lykkes med sin fotball og sin positive utvikling. Jeg kan med sikkerhet si at svært mange av disse bidrar til å fylle opp Aspmyra på hver eneste kamp!

Alle som elsker Glimt, og som har vært på Aspmyra, forstår at det er viktig å realisere ny stadion så raskt som mulig! Bodø by ligger der den ligger, med mye vær og vind store deler av året, det kan vi ikke gjøre noe med. Aspmyra ligger der den ligger, men det kan en gjøre noe med!!!

Det er lett å forstå at et kriterier for å lykkes med fotball nord for polarsirkelen, er en moderne og tilpasset stadion. Vi er mange som ønsker at Bodø, på tross av vær og vind, skal være en attraktiv by både for beboere og besøkende. Det betyr blant annet at det som bidrar til liv og røre i sentrum, plasseres nært sentrum. Feiring av fotball er et eksempel på hva som skaper liv og røre i sentrum! Det er en av flere grunner til at ny stadion bør ligge nært sentrum!

Enhver kommune bør ta ansvar for å legge til rette for matproduksjon i stor og liten skala. I denne saken, kunne sikkert Thalleveiåkeren vært benyttet til andre formål enn fotball. Sånn sett er det jo bra at matjorda blir brukt annet sted til nettopp matproduksjon.

Bodø kommune har dessuten en unik mulighet til å gjøre grep for fremtiden når store områder frigjøres etter flytting av flyplassen! Her kan åkrene fra de gamle Hernesjordene reetableres, eller en kan tenke nytt og sette av areal til moderne matproduksjon i drivhus, trivselsdyrking for folk flest i parsellhager mm.

Debatten bør bidra til å åpne opp for nye muligheter siden nytenkning knyttet til matproduksjon i byområder, kan vise seg å bli livsviktig i fremtiden. Bevaring for bevaringen skyld, trenger ikke å være svaret på fremtidens utfordringer.

Til slutt "Folk flest", er ikke født og oppvokst i Bodø! "Folk flest" i dagens Bodø, er faktisk tilflyttet til byen. Det betyr ikke at en ikke har stort hjerte for Bodø! Selv er jeg stolt av byen jeg har flyttet til og kaller "byen min". Jeg føler meg som hjemme her i Bodø og håper jeg kan bo her til jeg blir gammel. I min nærmeste flokk er det både "ekte" og tilflytta Bodøværinger. Alle med selvstendige meninger som fortjener respekt!

Hilsen en med plass til både Bodø og Glimt i hjertet!