Gå til sidens hovedinnhold

Med enkle grep kan fylket spare 200 mill. på samferdsel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For kort tid siden forelå Menon sin rapport som evaluerte Nordland fylkets innføring av delt anbud på hurtigbåter. Den nye anbudsformen ble utviklet og testet ut i 2013/2014 og har siden blitt tatt i bruk ved anbud på hurtigbåtruter i Nordland. Konsulentselskapet konkluderte med at fylket sparte anslagsvis 50 mill. kroner i året på den nye anbudsformen. Ved å innføre samme anbudsmodell på fergedrift, vil fylket kunne spare ytterligere 200 mill. kr per år.

Delt anbud forenklet forklart, innebærer at fylket eier fartøyet mens driften settes ut på anbud. Ved å gjøre det slik åpner det opp for mindre selskap som kan drift, men som ikke har fartøy eller kapital, til å anskaffe nødvendige fartøy. For fylket innebærer ordningen lavere og forutsigbare kapitalkostnader og disposisjonsretten over fartøyene. Den gjør det også enklere å tilpasse fartøy til de enkelte ruter. Som i den tradisjonelle anbudsformen der fartøyet eies av rederiet, vil de ansatte beholde sine rettigheter gjennom reglene for virksomhetsoverdragelse i tillegg til de forpliktelser overfor de ansatte som ligger i anbudskontrakten.

Det ligger åpenbart utfordringer i den nye anbudsformen, noe de store rederienes organisasjon NHO sjøfart påpeker. Det handler blant annet om behovet for innkjøpskompetanse på fylket, korte anbud og sikre at nødvendig vedlikehold blir utført på fartøyene. Men, ulempene overstiger neppe de betydelige besparelsene delt anbud medfører. Erfaringen tilsier heller ikke at mindre lokale rederi drifter dårligere enn de større rederiene. Nødvendig kompetanse kan også kjøpes inn gjennom anbud. Delt anbud kan utvilsomt bidra til redusert sentralisering og øke muligheten for lokale kompetansemiljø til å delta i konkurransen om oppdrag.

Flere har påpekt at delt anbud i praksis innebærer at fylkeskommunen blir et rederi med det ansvar og forpliktelser det innebærer. Det stemmer ikke. Lovverket skiller mellom eier og drift. Rederifunksjonen er knyttet til drift. Det er slik internasjonal shipping fungerer, og det finnes et velutviklet regelverk der ansvar og forpliktelser er håndtert. Det er få rederi ute i verden som selv eier skipene

For 20–30 år siden var samferdselen i Nordland styrt gjennom konsesjoner og tilskuddsforhandlinger. De første anbudene innenfor kollektivtransport kom på 90-tallet. Fra å ha mange små trafikkselskap med lokale eiere og med administrasjoner og styrer som hadde fokus på måten tjenesten ble utført på lokalt, har det de siste 10 årene utviklet seg store tunge kommersielle selskap. Samfunnsrollen er skiftet ut med kommersiell optimalisering innenfor de muligheter anbudskontrakten gir for å tjene penger. Lokalt eierskap er for de største aktørene i stor grad skiftet ut med utenlandske eiere, eksempelvis er Boreal eid av kinesere og Torghatten er i ferd med å bli overtatt av svenske investeringsfond. Det er nødvendigvis ikke noe galt i et selskap blir større og/eller har utenlandske eiere, men det understreker betydningen av at fylkeskommunen i større grad selv må ivareta samfunnets interesser. I det ligger det blant annet å sikre de beste tjenester for Nordlands befolkning og næringsliv til lavest mulig pris.

Nordland fylkeskommunen kan anslagsvis spare ytterligere 200 mill. kr per år på å innføre to delt anbud på ferge. De kan også gjøre en rekke andre tiltak for å få ned kostnadsnivået innenfor samferdsel, uten at det går utover rutetilbudet til folk flest. Det vil føre for langt å gå inn på detaljer i et kort leserinnlegg, kanskje også taktisk uklokt.

Uavhengig av regjering er det lite som tyder på at de økonomiske rammene blir romsligere med årene, men Nordlands behov for transport forblir.

Ved kløktig bruk av delt anbud vil fylkeskommunen kunne redusere kostnadsnivået og samtidig sikre flere lokale kompetansearbeidsplasser rundt i fylket. Nordland har gått foran når det gjelder anbud på transport. Det kan gi muligheter for å ivareta anbudsutsetting for andre fylker og på nasjonalt nivå.

Kommentarer til denne saken