Seksuell trakassering er et betydelig større problem blant ansatte i kommunene, enn de som jobber i det private.

Det kommer frem i en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for Nettavisen/Amedia.

Les også: 1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering

Mens 35 prosent av de spurte opplyser at de har vært utsatt for seksuell trakassering totalt, er tallet blant de som jobber i kommunene er hele 44 prosent. I det private er det nær halvparten.

Aller verst er det derimot for dem som jobber non-profit-organisasjoner, NGO-er og lignende - samt de som er selvstendig næringsdrivende.

 

- Seksuell trakassering forekommer dessverre

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, paraplyorganisasjonen til norske kommuner, ønsker ikke å kommentere undersøkelsen spesielt. Hun viser derimot til en nylig utført spørreundersøkelse i kommunene som viser at dette ikke er en ukjent problemstilling:

16 prosent av kommunene opplyste at de hadde fått varsler om seksuell trakassering det siste året.

  • Merk: Andelen kvinner er mye større i kommunene (78 prosent) enn i privat sektor (36 prosent), noe som kan være med på å forklare ulikhetene.

 

- Undersøkelsen viser at #metoo har ført til økt oppmerksomhet og revurdering av eksisterende praksis, også i kommunesektoren, sier Helgesen til Nettavisen.

Ifølge Helgesens har #metoo ført til endringer i hvordan kommunene håndterer seksuell trakassering.

- Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha varslingsrutiner, og det er positivt at flere nå har benyttet anledningen til å vurdere om disse er gode nok. Dette viser at kommunesektoren jobber systematisk for å sikre et godt arbeidsmiljø med fravær av trakassering, sier Helgesen.

Omsorgssektoren er en utfordring

KS understreker at det er spesielt i helse- og omsorgssektoren at en har hatt et problem med seksuell trakassering.

- En undersøkelse gjennomført av Fafo i 2017 viste at 18 prosent av Fagforbundets medlemmer i helse- og omsorgssektoren oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering de siste tre årene. Det er en utfordring kommunesektoren må ta på alvor, sier Helgesen.

Disse funnene understrekes av undersøkelsen YouGov har gjort i hele landet: Av bransjer er helse- og omsorgstjenester den bransjen med soleklart størst utfordringer, der hele 29 prosent opplyser å ha blitt utsatt for seksuell trakassering flere ganger.

- Jobben er å bli utsatt for seksuell trakassering

Elin Ørjasæter, arbeidslivsekspert og redaktør av den nye avisen Arbeidsnytt, er ikke overrasket over de store forskjellene.

- I kommunesektoren har en yrker der folk nærmest har som jobb å bli utsatt for seksuell trakassering, sier Ørjasæter til Nettavisen.

 

- En skal hjem til folk, klienter, som har lang historie med adferdsavvik. Det er alt fra «gamle griser» som skal gi vaskehjelpen en klem, det er folk med psykiatri, det er utviklingshemmede som har utfordringer med utagerende seksualitet - og det er ikke minst demente menn uten hemninger, sier Ørjasæter.

Hun mener dette i stor grad er en enorm HMS-utfordring som må bli tatt mye mer på alvor.

- Jeg møtte ei lita dame som første dagen på jobb hadde fått beskjed om å gå tur ut i skogen med en stor, seksualisert utagerende mann. Slike ting er ikke forsvarlig. Men jobben som helse- og omsorgsarbeider er mer enn å vaske hjemme hos hyggelige, gamle damer, påpeker Ørjasæter.

- En «wake-up call» for frivillige organisasjoner

Ørjasæter mener samtidig at situasjonen i såkalte NGO-er, blant annet forskjellige former for frivillige organisasjoner og tenketanker, kan være svært eksplosiv:

- Dette er en bransje der fritid og jobb flyter inn i hverandre, og der man ofte jobber for et høyere, felles mål. En kommer inn i en boble med felles verdier - der man er sammen mot verden - og samlinger på kveld og helg med alkohol. NGO-er har en miks med de samme eksplosive elementene som i politikken, sier arbeidslivseksperten.

- Blant annet er det ofte mange unge i kombinasjon med eldre «helter», og de tar noen ganger for seg, konkluderer Ørjasæter.