MDG har snudd når det gjelder «Ny by-ny flyplass» i Bodø. Det vil si; MDG nasjonalt støtter ikke lenger prosjektet, men det gjør lokallaget.

Så sent som i mars deltok MDGs nestleder Kriss Rokkan Iversen på en Lytring om dette prosjektet, og der ga hun det sin fulle støtte ut fra potensialet for å utvikle en helt ny bydel basert på grønne prinsipper. Et unik prosjekt i europeisk sammenheng, som har tiltrukket seg stor interesse fra så vel EU som FN.

Bare uker senere er Rokkan Iversen – og resten av MDGs ledelse – mot hele prosjektet. Begrunnelsen er at det blir for dyrt og vil kunne ødelegge natur i strandsonen. I stedet vil MDG prioritere Nord-Norgebanen.

Det kan neppe være fordi den er billig. Banen vil koste 130–150 milliarder, «Ny by Ny flypass» 5 milliarder.

Nord-Norgebanen vil også bety den suverent største nedbygging av natur i nordnorsk historie. Mot den blir det som skjer i Bodøs strandsone en bagatell.

Når MDG bruker kostnader og naturinngrep som begrunnelse for å snu virker det derfor særdeles tynt. Det er nok en mer reell begrunnelse når Rokkan også sier at man ønsker å ta penger fra store veiprosjekter og flyplasser, og gi til jernbanen.

Ut fra det sier også MDG nei til utbedring av tunnelene i Nord-Salten. Det er et prosjekt som vil bedre trafikksikkerheten drastisk og berge mange liv.

Nå får de som bor i dette området heller vente på jernbanen, som tidligst kan komme om 20–30 år.

Det blir fort det som skjer når man setter høytflygende prinsipper over praktisk politikk til beste for landets innbyggere.

MDG er et parti mange har slitt med å få grep på. Selv har de slitt med å ta steget fra å være et ensaksparti til et bredt folkeparti. Få steder har de klart akkurat det bedre enn i Bodø.

Lokalt har MDG vist en forbløffende evne til å få gjennomslag for en grønnere bypolitikk. Det har skjedd gjennom et pragmatisk samarbeid med andre partier, i en periode til og med budsjettmessig med Høyre.

Et grønnere Bodø har vært målet, og det har man nådd. Ikke gjennom prinsipprytteri og symbolpolitikk, men gjennom praktiske politiske vedtak der man har frontet saker som er populære blant innbyggerne.

Der har MDG sentralt noe å lære.

Heldigvis synes de andre partiene på Stortinget å skjønne det grønne potensialet i «Ny by-Ny flyplass». Også de som går inn for å bygge Nord-Norgebanen.

Paradokset er at partiet som har ordet «Grønn» i sitt navn ikke skjønner det samme.

Det er på mange måter symptomatisk for et parti som forblir smått, til tross for at miljøinteressen i Norge stadig øker.

Skal man bli et parti for folket, må man jobbe for folket. Ikke la seg forføre av symboler.