Miljøpartiets Håkon Møller står i an fram og forteller at partiet har reddet gangveiprosjektet mellom Gøya og Saltstraumen med å legge inn 20 millioner i sitt alternative fylkesbudsjett.

Senterpartiet har fulgt arbeidet med å få i gang dette prosjektet tett over tid. Senest i møte denne uken. Fylkeskommunen starter nå et forprosjekt og undertegnede lover å følge dette.

Det interessante er at MDG skal finansiere et prosjekt anslått til rundt 100 millioner med en bevilgning på 20.

Det er videre interessant at MDG skal selge ei fylkeskommunalt eid tomt i Rønvik for 100 millioner?

På direkte spørsmål i fylkestinget svarte fungerende gruppeleder at hun ikke visste noe om disse tallene, men at hun forutsatte at tallene var kvalitetssikret.

Lek med tall kan være morsomt. Det er derimot problematisk at dette kan skape forventninger som det sannsynligvis ikke vil være mulig å oppfylle.

Svein Møllersen, fylkestingsrepresentant, SP