Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

- Vi ber alle om å la syke eller døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Hvis du finner syke eller døde fugler bes du varsle Mattilsynet på epost eller telefon, slik at de kan vurdere om de skal rykke ut og ta prøver.

Hvis du har vært i nær kontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de 10 påfølgende dagene, bes du kontakte fastlegen din.

Se også: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (Folkehelseinstituttet)

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

Mating av fugler

Mattilsynet ber imidlertid om at du nå ikke mater ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom.

Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

Fugleinfluensa hos ville fugler er mest sannsynlig en ny normaltilstand i Norge. Viruset har vært å finne i Sentral-Europa i mange år, og har nå spredt seg til Norge. Det gjør at vi må være litt mer påpasselige.

- Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, sier Jahr.