Måtte i retten etter å ha kuttet en bit av båten og satt den på igjen

Et fiskebåtrederi ble anmeldt av Sjøfartsdirektoratet for ikke å ha rett fartøyinstruks, og ble ilagt en bot på 80.000 kroner. Fiskebåtrederiet nektet å betale boten, og i retten ble rederiet frifunnet.