Nå etterlyser de tryggere mat: - Utviklingen går i feil retning

Regjeringen tar ikke tilstrekkelig vare på matsikkerheten til norske forbrukere, mener Senterpartiet.

Regjeringen tar ikke tilstrekkelig vare på matsikkerheten til norske forbrukere, mener Senterpartiet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Regjeringens ønske om billigere mat trumfer tryggheten, mener Senterpartiet.

– Skal maten være trygg, må vi holde fast ved en struktur i landbruket med små forhold og bedre kontroll. Utviklingen går i feil retning når målestokken ensidig er på effektivitet og større enheter, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mister kontrollen

Regjeringen har vært med på å svekke viktige regler og ordninger som skulle tatt vare på matsikkerheten til norske forbrukere, ifølge lederen av næringskomiteen på Stortinget.

– Verdikjeden for mat har vokst seg for stor. Vi mister kontrollen med store avstander og enheter. Verdens største rapporteringssystem kan ikke bøte på det, hevder Sp-politikeren.

Pollestad misliker det han betegner som stadig større enheter. Han er lite begeistret for at regjeringen beveger seg i den retningen. Pollestad nevner blant annet at konsesjonsgrensen for kylling er doblet.

Tydeligere krav

Han er kritisk til artikkel 19-avtalen mellom Norge og EU som innebærer at den tollfrie importkvoten for ost økes med 1.200 tonn og for kjøttprodukter samlet med 2.550 tonn.

– Vi burde ha vært mer restriktive og satt tydeligere krav til matsikkerhet, sier han.

Kritikken fra Pollestad kommer i kjølvannet av at Orkla Foods Norge tilbakekaller en rekke dressinger som inneholder insektmiddelet fipronil. Middelet stammet fra et tysk parti eggeplommepulver. Han har også hestekjøttskandalen i 2013 friskt i minne. Da måtte Findus trekke alle produkter på det norske markedet fra den britiske leverandøren.

– Kommer vi i regjering, vil vi løfte økonomien til små og mellomstore bruk og sikre at de også utgjør grunnstammen i norsk landbruk, påpeker han.

Saken fortsetter under bildet.

Egg: – Jeg blir oppgitt når det importeres nederlandske egg i en norskprodussert dressing, sier Geir Pollestad. Foto: NTB scanpix

Egg: – Jeg blir oppgitt når det importeres nederlandske egg i en norskprodussert dressing, sier Geir Pollestad. Foto: NTB scanpix

Tryggest i verden

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) hevder Pollestad trekker alt veldig langt med intensjon om å særbeskytte norsk landbruk.

– Norsk mat er tryggeste i verden, og det har ingenting å si for kvaliteten at norske bønder produserer mer mat med større enheter, sier Frps landbrukspolitiske talsperson til ANB.

Pollestads kritikk av den nye konsesjonsgrensen på kylling tar Johansen med stoisk ro.

– Jo større enheter, desto billigere blir det for den norske forbrukeren. Men det blir ikke noe mindre trygt av den grunn. Kvaliteten på maten er like bra, sier han.

Verdikjeden for mat har vokst seg for stor. Vi mister kontrollen med store avstander og enheter.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant (Sp)

Klager på merking

Sp etterlyser en merkeordning på norske varer.

– Det må vi stille som krav. Det er ingenting på Iduns dressinger som tyder på at de benytter nederlandske egg, sier Pollestad.

– Om Orkla regner på kronene de sparer, kontra ulempen ved å måtte trekke varer og få dårlig publisitet, hadde det vært mer lønnsomt å bruke norske varer, mener Geir Pollestad.

Norske eggprodukter er hovedregelen, ifølge Orkla Foods Norge. Kommunikasjonssjef Dag Olav Stokken sier at Orkla helst ønsker å kjøpe i Norge, men at det i tilfellet med dressingen ikke har vært noen norske leverandør av produktet.

– Hovedregelen til våre norske virksomheter er å selge mat som er produsert i Norge og som i stor grad er basert på norske råvarer. Det er også dessverre en del råvarer som det ikke er mulig å få tak i blant norske leverandører, sier han. (ANB)

Artikkeltags