Raud Tid er en nettside driftet av unge radikale tilhørende ytterste venstreside i norsk politikk. Deres redaksjonelle linje er det vi kan kalle revolusjonær marxisme. Et søk på Internetts ulike medieplattformer viser at Raud Tid har (ikke overraskende) mange støttespillere eller følgere i fra særlig partiet Rødt – og det flere kjente politikere både på lokalt- og riksplan.

Men for all del; vi har stor ytringsfrihet her til lands – og den skal vi verne om. Det vi derimot skal bekjempe er oppfordring til hærverk og voldsbruk som verktøy for å fremme sine meninger.

I et innlegg på organisasjonens nettside (11.7.2020) i forbindelse med Black Lives Matter (BLM), så hylles den del av bevegelsen som begår kriminelle handlinger som tyveri, hærverk og vold mot ordensmakten. De som støtter BLM på fredelig og lovlig vis blir sett på som svake og medskyldige i politivold.

Artikkelforfatter Ole Bertheus Sørensen skriver, og jeg siterer: «Voldelige demonstrasjoner funker!» Videre: «Fredelige demonstrasjoner har begrenset bruksområde – derfor er det på tide å bevise at bruken av vold faktisk funker.»

Dette er temmelig forkastelig, eller hva?