Markus Rask Jensen er i dag nyhetsredaktør i Avisa Nordland. Før jul ble han ansatt som direktør for innholdsutvikling i Amedia, og skal begynne i den stillingen 1. august. Jensen var under Jan-Eirik Hanssens sykefravær konstituert som sjefredaktør i avisa.

– Jeg vil takke styret som har gitt meg denne tilliten. Ettersom jeg tidligere har vært konstituert i rollen som sjefredaktør, vet jeg hvor spennende og krevende det er å lede en slik virksomhet. I Avisa Nordland har vi et knallsterkt og sammensveiset lag som gjør meg sikker på at vi sammen skal greie å drive avisa på en god måte fram til en ny toppleder er på plass, sier Jensen.

I oktober varslet Jan-Eirik Hanssen at han ønsket å fratre sin stilling som sjefredaktør i avisa.

Administrerende direktør Bjarne Holgersen varslet i desember at også han ville slutte.

Styret i Avisa Nordland besluttet senere at man skulle innføre enledermodell i bedriften. Det betyr at én person får ansvaret for både den redaksjonelle og økonomiske driften, slik det er i de fleste andre avisene som Amedia eier.

Hanssen fratrer 31. januar, mens Holgersen slutter 1. mars.

– Jeg er veldig fornøyd med at Avisa Nordland har en så kompetent og erfaren person som Markus og at han er villig til å påta seg rollen som selskapets øverste leder inntil vi har en permanent ledelse på plass. Denne prosessen er vi nå godt i gang med, og jeg regner med vi vil finne gode kandidater til å drive virksomheten videre på en god måte, sier styreleder Ole Morten Ona Ringdal.