«Marianne» ble fulgt over en lang periode. Nå er hun felt

Hunngaupa «Marianne» ble felt 16. mai.