Den unge mannen står blant annet under tiltale for overtredelse av:

Straffeloven § 274 første ledd, jf. § 273, jf. straffeloven § 15 for å ha skadet en annens kropp eller helse eller medvirket til dette, og kroppsskaden anses grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge betydelig skade og er forøvd med kniv.

Viktig nerve ble avkuttet

Dette kommer av at han skal ha vært medvirkende da en annen mann knivstakk en tredjepart. Tiltalte skal ha holdt armene sine under armene og bak nakken til fornærmede, samtidig som den andre mannen stakk en kniv i låret til fornærmede.

Knivstikket medførte at ischiasnerven, også kaldt sittebensnerven, kroppens største nerve, ble så skadet at fornærmede måtte operere.

Kort tid etter hendelsen kunne politiadvokat Kine Wesseltoft hos Nordland politidistrikt fortelle at fornærmede hadde alvorlige skader.

– Det ble raskt iverksatt livreddende førstehjelp på stedet. Etter det politiet kjenner til er han fremdeles til behandling, sa Wesseltoft et par dager etter hendelsen.

Slått i ansiktet

Samme kveld, på en annen adresse, skal tiltalte ha slått den samme fornærmede gjentatte ganger i ansiktet med knyttet neve.

På bakgrunn av dette er mannen derfor også under tiltale for overtredelse av Straffeloven § 271 for å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk.

Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik er satt opp som rettens administrator.

Advokater i saken er Trond Lakselvhaug og Tor Haug.

Det er satt av tre dager til rettssaken som begynner tirsdag 4. mai.