Når Wiksaas i Avisa Nordland ( AN ) 22 februar er ute med bilde av Bibelen ved siden av sitt innlegg «APOKALYPSEN – en hallusinasjon" hvor han i spottende ordelag utdyper sin manglende kunnskap og forståelse om Gud, Jesus, og bibelens innhold og betydning, og tegner et tydelig bilde av sin totale dårskap.

I AN av 26 februar viser du til Dr. Albert Schweitzer: sitat, Den Jesus fra Nazareth som opptrådte som Messias, forkynte gudsrikets moral, grunnla himmelriket på Jorden og døde for dermed å fullbyrde sitt verk, sitat , HAR ALDRI EKSISTERT, sitat slutt.. Ved å vise til en slik uttalelse bekrefter du jo bare din manglende kunnskap om hva en kristen tro virkelig er, og betydningen av den.

Når jeg tror på Gud, og hans himmelrike, og prøver å leve etter hans ord og befaling. Så har jeg jo ikke forringet noe av mitt liv, om det skulle vise seg at Guds ord ikke Stemte. Da får DU langt på vei rett. Men skulle min tro vise seg å være rett, fordi Bibelens ord er sant, så ville himmelen ned sin ufattelige herlighet bli min bolig i all evighet. Hvor har så Herr Wiksaas tenkt å ha sin evighetsbolig, ?

Så et enkelt spørsmål : Hvem skrev og overleverte til Moses dr to steintavlene med de ti budene ? på Sinaiberget.