Gå til sidens hovedinnhold

Malandrinos forestillingsverden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Riccardo Malandrino benekter det palestinske folks eksistens og støtter opprettelsen av israelske bosettinger på okkuperte palestinsk landområder. Det er en politikk som fordriver det palestinske folk. Han tar folkeretten og internasjonal lovgivning til inntekt for også å benekte at det dreier seg om en okkupasjon og trekker til og med inn Svalbardtraktaten i sin ‘argumentasjon’. Likevel forlanger han at Utenriksdepartementet og norske kommuner som overveier å bruke en handelsboikott av israelske varer og tjenester produsert på okkuperte palestinske områder som politisk virkemiddel, skal bruke sin tid til å svare på hans ‘lovtolkninger’.

Selvsagt unnlater UD og norske kommuner å svare. Årsaken er i følge Malandino at de enten er ‘kunnskapsløse’ eller ‘arrogante’. Han ser ingen andre mulige forklaringer, selv om han er blitt informert om flere mulige årsaker. I tillegg beskylder han kommuner som går inn for handelsboikott, for lovbrudd. Alle som støtter en slik boikott, er i Malandrinos forestillingsverden, lovbrytere.

Malandrino opererer i egenskap av å være ‘styreformann’ i ‘Norge for Israel’. I sine brev og henvendelser til UD og Oslo kommune underskriver han som ‘daglig leder’ av dette foretaket. Vi må bare konstatere at han fremdeles ikke ønsker å informere Avisa Nordlands lesere om aktivitetene i dette ’foretaket’.

Sannsynligvis er det et enkeltmannsforetak opprettet for at Malandrino skal fremstå som leder for en organisasjon og dermed bli en aktør ovenfor norske departementer og kommuner. Hans brevveksling med UD og Oslo kommune tyder på dette. Om det er slik at foretaket har gjennomført andre aktiviteter enn de som alt er nevnt, kan selvsagt Malandrino informere leserne av denne avisa om det. Det han har opplyst er at foretaket ikke har regnskapsplikt, og dermed ikke har noen økonomi. Malandrino har betegnet foretaket som 'en organisasjon'. Om den pengelense 'organisasjonen' har noen medlemmer, vites ikke. Det er rimelig om brev vedrørende den israelsk-palestinske konflikten fra dette merkelige foretaket i fremtiden blir oversett av norske myndigheter.

FN og verdenssamfunnet finner seg ikke i den israelske okkupasjonen av palestinske landområder. Derfor er også Israel det landet som har fått flest resolusjoner mot seg i FN. I forbindelse med den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk, publiserer FN årlige rapporter om den humanitære situasjonen i de palestinske landområdene. Det er rystende lesning. Den som ikke har forstått den urett som blir begått mot det palestinske folk, mangler empati.

Malandrino bidrar til å stoppe enhver debatt om den israelsk-palestinske konflikten i de norske medier der han får innpass med sine leserbrev og kronikker. Alle hans bidrag har mer eller mindre det samme innhold. Det ser ikke ut til at han kan føre noen debatt uten at den er på hans premisser og er en diskusjon som passer inn i hans forestillingsverden. Det er bare å håpe at hans diskurs ikke har noe innpass i kristne kretser og at man blant norske troende tar avstand fra ekstremt kristenkonservative oppfatninger av den typen som Malandrino formidler om den israelsk-palestinske konflikten.

Kommentarer til denne saken