Magne solgte fiskemottak og postkontor: – Ønsker at kjøperen lykkes her