I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune, kommer det fram at fylket må spare inn 459 millioner kroner. 15 av disse millionene må hentes inn på samferdselsbudsjettet. Noe som betyr at det kommer nye kutt i båt- og busstilbudet i fylket.

- Det er uheldig. Men vår del av reduksjonen fra staten vil merkes, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.

Kuttene kommer som følge av en reduksjon på 459 millioner i statlige overføringer, ifølge Viseth. Han varsler at kuttene vil komme på de minst populære rutene, hvor han hevder kuttene vil merkes minst.

- Vi foreslår å ta bort en del ruter med under én passasjer i snitt på turene. Men også noen ruter med opp til fire-fem passasjerer i snitt blir berørt, sier Viseth.

Samferdselssjefen sier at for båtrutene som kuttes vil disse også gjøres så skånsomt som mulig.

- Det vil være midt-på-dagen-turer. For passasjerene betyr det at man kanskje må reise tidligere eller senere. Men vi tar ikke bort noen tilbud totalt i denne runden. De store endringene og tilpasningene ble gjort da det nye samferdselskartet ble lagt for et år siden, sier Viseth.

Han presiserer at en del kutt kommer allerede fra 1. februar.

- Det må presiseres at en del av endringene skal tre i kraft allerede 1. februar 2020 for å oppnå de nødvendige besparelsene, som jo er årsaken til nedskjæringene vi gjør på rutetilbudet. Om kommunene vil prioritere å legge ned andre ruter enn de vi har foreslått, så er vi absolutt åpne for en dialog om det, avslutter samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth.