Gå til sidens hovedinnhold

Må nedprioritere pasienter innen psykisk helsevern – øker telefonbruken på legetimer

Artikkelen er over 1 år gammel

Nasjonale helsemyndigheter ber alle sykehus om å omprioritere ressurser for å imøtekomme akuttpasienter under koronautbruddet.

Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) blir redusert i tiden fremover.

Grunnen er at pasienter som har akutt behov for hjelp, som for eksempel de som er smittet av koronaviruset, får prioritert behandling.

Det melder Helse Nord i en pressemelding.

– Det betyr at pasienter som har akutt og helt nødvendig behov for helsehjelp, blir prioritert framfor pasienter med en mindre akutt eller alvorlig tilstand. Slike vurderinger er krevende, men nødvendig og noe helsepersonell har kunnskap om, og erfaring med å gjøre, sier seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF, Jon Tomas Finnsson.

Vet ikke omfanget

Hvorvidt dette kommer til å få store endringer for kapasiteten i Nord-Norge og i Bodø er ikke kjent.

– Det vil avhenge av hvordan koronapandemien utvikler seg, understreker han.

I tillegg til pasienter under psykisk helsevern, vil pasienter som sliter med rusproblemer også nedprioriteres.

Men mange pasienter med alvorlige rus- og avhengighetslidelser er i høy risiko for å bli smittet av koronaviruset. Helse Nord har derfor bedt alle private avtaleparter innenfor TSB opprettholde døgntilbudene så langt det lar seg gjøre.

– Dette er en prioritert pasientgruppe. Vi er i dialog for å legge til rette for videre drift tross en krevende situasjon. Vi prioriterer å opprettholde disse pasienttilbudene så lenge det er faglig forsvarlig.

Flere videokonsultasjoner

For å forhindre unødig smittefare vil sykehus og leger gjøre en stor omlegging for bruken av video, Skype og telefon i tiden framover.

– På denne måten vil man kunne følge opp pasientene og samtidig redusere risiko for smitte knyttet til oppmøte i sykehus og hos avtalespesialister.

Dette betyr, legger han til, at mange pasienter vil få en telefon eller e-post om at timen deres blir gjennomført på telefon eller Skype.

– Men polikliniske konsultasjoner blir utført ansikt til ansikt dersom det er nødvendig.

Kommentarer til denne saken