Kommunedirektør Kjell Hugvik startet presentasjonen av budsjettet med å vise hva kommunen skal satse på i tiden fremover. Han trakk frem Ny by - ny flyplass, bytutvklingsprosjekter som nye Sjøgata og kulturhavna, samt Bodø 2024.

– Men vi må redusere ambisjonene og ta ned låneopptakene, advarte han.

Han trakk frem at kostnadene øker fortere enn inntektene.

– Det betyr at vekst og ambisjoner nå, møtes av en betydelig økonomisk utfordring som må håndteres i årene som kommer. Situasjonen vil forverre seg dersom det ikke tas tydelige grep i dette budsjettet.

Blinker gult

– Analyser viser også at gjeldsgraden vil øke til 150 prosent dersom alle tiltakene i kommuneplanen 2021-24 gjennomføres, advarte Hugvik videre.

Han fulgte opp med å bruke et trafikklys som eksempel for hvordan den økonomiske situasjonen er for øyeblikket.

– Det blinker gult. Farelampene blinker tydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å få til en retningsendring i denne økonomiplanen. Men vi er ikke over på rødt - ennå. Det er viktig at vi kjører trygt inn i fremtiden. Og da må vi kjøre på grønt.

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2022 er på 4,89 milliarder kroner og et investeringsbudsjett på 530 millioner kroner.

Store kutt

Så la Hugvik frem sine forslag til kutt. Han begynte med noe han selv mente ville være kontroversielt:

– Vi foreslår å øke eiendomsskatten fra 4,8 til 7 promille på næringseindommer, samt ta vekk bunnfradraget på vanlige boliger, sa han.

Totalt må kommunen kutte 500 millioner kroner i drift de neste årene.

– Det er en utfordrende situasjon og det vil bli krevende.

Hugvik påpekte også at kommunen vil ha stort fokus på å være en åpen og tilgjengelig kommune. Det være seg tilgjengelighet for media og muligheter for å varsle trygt.

– For oss er det helt avgjørende at ansatte og vanlige borgere føler det trygt å være varslere, slo Hugvik fast.

Avslutningsvis la han til at kommunen har valgt å ikke trykke opp budsjettet på papir, men kun legge det ut digitalt.

– Det sparer vi mellom 60. og 70.000 kroner på. Da har vi gjort en innsparing bare der.