Må gjennom nye dramatiske kutt. Mangler 60 millioner kroner

Ved utgangen av året har kommunen et akkumulert underskudd på 120 millioner kroner.