Ved Bodøs to mest trafikkerte fotgjengeroverganger i Hålogalandsgata ved Stormen finnes ikke gatelys. I hver lysstolpe er det flere lyspunkter.

Sist vinter lyste det i noen av lampene. I år er lyset totalt fraværende i de to stolpene i gata nærmest fotgjengerfeltene, som bildene viser.

Forholdet ble påpekt i media i fjor vinter. I desember 2020 ble kommunen v/ordføreren tilskrevet, uten at forholdet nu, på den mørkeste årstiden, er rettet.

Kommunen skal selv rette feil på egen infrastruktur, som vei, vann og kloakk, men feil på gatelys er outsourcet til Frost Kraftentreprenør, et foretak under Bodø Energi. Denne ordningen synes ikke å fungere tilfredsstillende. Den er basert på varsling fra innbyggerne, med et omfattende skjema på nett, noe mange sikkert synes er for tungvindt.

Kommunen har gjennomført en ROS-analyse, men risiko og manglende sikkerhet ved manglende gatelys er ikke problematisert i denne. Det er et faktum at ikke alle fotgjengere benytter refleks og er følgelig ikke lett å oppdage av bilister. Påkjøringer kan forkomme, ofte med det mest tragiske utfallet.

Når vil de mange og dyre (?) gatelysene ved Stormen lyse? Eller venter kommunen på at midnattsola tar over gatebelysningen i mai, slik det skjedde i fjor og tidligere?