«Innvandrerne tar jobbene våre» er en gammel påstand som har fått fornyet kraft i lys av økende arbeidsinnvandring. Byggebransjen er under press av billig arbeidskraft, mens immigrasjon løser behov både i fiskeforedling og i velferdsstatens yrker. Og er nøkkelen for Nord-Norge. For mens Norges befolkning forventes å øke med en million fram mot 2040, preges Nord-Norge av fraflytting og forgubbing. Er nordnorsk velferd og verdiskaping utenkelig uten arbeidsinnvandrere som vil bo i grisgrendte strøk? Det spør arrangørene Nordlandsforskning og Nord Universitet

I panelet for å drøfte tema sitter: Erlend Bullvåg, dekan HHN, Nord universitet, Erling Holmøy, seniorforsker SSB, Roger Bjørnstad, sjeføkonom LO, Aina Borch, ordfører Porsanger kommune, Håkon Riekeles, samfunnsøkonom Civita.

Debatten ledes av Bård Borch Michalsen.

Må gjøre det attraktivt å jobbe i nord

Erlend Bullvåg som er dekan på Handelshøgskolen ved Nord universitet skal si noe om hvordan det står til i dagens arbeidsmarked i Nordland, og arbeidsinnvandringens betydning for vekst og verdiskapning i fylket. Bullvåg skal prate om flere aktuelle tema som berører det norske arbeidsmarkedet, blant annet likheter i nordområdene til Norge, Finland og Russland, samt hvor viktig arbeidsinnvandring er for å kunne opprettholde velferd og verdiskapning.

– De utfordringene vi merker i dag er ingenting i forhold til hva som vil komme, på noen måter et snøras som er i ferd med å treffe oss. Norge er et langstrakt land som per nå ikke utnytter hele landet og de ressursene vi har på god nok måte. Mye har lett for å havne sørpå, noe som gjør det mer attraktivt for arbeidskraft å flytte dit. For Nordland og Nord-Norge sin del vil det kunne bety at vi risikerer at arbeidere flytter sørpå og har vi ikke en god nok strategi vil det forsterke sentraliseringen. Vi må tenke på hva som gjør oss mer attraktive her i nord, samle ulike folk og utvikle i større grad, sier Bullvåg og legger til:

– Hvis vi ikke benytter oss av utenlandsk arbeidskraft vil det kunne berøre oss på mange måter og vi kan risikere å gå glipp av viktige talent som kan bidra i samfunnet. Norge vokser og kampen om midler til modernisering øker. Vi har en gyllen mulighet til å skape noe, men mangler en strategi, sier Bullvåg som nevner at han vil sette mye på spissen under torsdagens Lytring.

Sikre norsk arbeidsliv

Norges befolkning forventes å øke med en million fram mot 2040. Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO og under torsdagens Lytring vil han prate om de mer sårbare konsekvensene ved økt arbeidsinnvandring – i et nasjonalt perspektiv. LO er blant annet opptatt av å sikre at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i Norge og at de som ikke følger dette risikerer å bli utkonkurrert av billig utenlandsk arbeidskraft.

– De siste årene har det vært stor arbeidsinnvandring til Norge fra andre land i Europa til tross for mangel på jobber. Det har satt i sving uønskede markedskrefter i det norske arbeidsmarkedet med økt lavlønnskonkurranse, sosial dumping og til og med arbeidslivskriminalitet. Useriøse arbeidsgivere kan utnytte situasjoner og bidra til å uthule avtaleverket noe som vil være alvorlig. Enkelte regioner har selvfølgelig et større behov for økt arbeidsinnvandring, men det er likevel ikke et stort nok behov hvis man ser det i et nasjonalt perspektiv.

Lytringen «Ja, vi elsker – arbeidsinnvandring» vil finne sted i Stormen bibliotek torsdag 31. mai 2018 fra klokken 19:00.