Lysløypa fra Soløyvannsveien til Breiva og videre rundt Soløyvannet er turområdet for flere tusen beboere i Hunstad/Mørkved området samt for skoler og Universitetet. Løypa er spesielt viktig om vinteren.

Vinteren 2018/2019 var løypa stengt ved Breiva grunnet bygging av ny bru. Dette ble utført i den beste skisesongen.

I 2019 startet arbeidet med å legge høyspentledningene fra Tjønndalen til Vanntårnet som jordkabel. Dette anlegget følger over lange strekninger lysløypa. Følgen er at disse strekningene er ubrukelige som skiløyper og nesten uframkommelige til fots. Fortsatt er strekningen fra Soløyvannsveien til Vanntårnet nesten uframkommelig, på andre året.

Sist vinter startet arbeidet med å med å videreføre arbeidet på strekningen Vanntårnet - Breiva. Denne strekningen er nå et uframkommelig gjørmehav. Det er heller ingen ting som tyder på strekning vil være mulig å bruke som skiløype i vinter.

Dette betyr at vesentlige deler av lysløypa er ødelagt tre vintre på rad.

For oss som bor i området og bruker løypene daglig er dette ille. Er det virkelig nødvendig å gjennomføre et anlegg med så store negative konsekvenser over så lang tid?

Er det noen med ansvar for anlegget som kan forklare når tid løypene blir satt i stand?