Endelig er det lysere tider og sommer! De fleste av oss kjenner på stor glede over naturen som spirer og gror, glade barn som leker, og et samfunn som er i ferd med å åpne seg. Den følelsen skal vi omfavne og nyte. Samtidig vet Kirkens SOS at sommeren også er en tid hvor ensomhet er ekstra vondt, og at mange kan oppleve en forsterket opplevelse av utenforskap.

Gå ikke alene

En tidligere fjellvettregel lød «gå ikke alene». Selv om denne nå er revidert, er det ingen tvil om at vi er mange som har savnet sosial kontakt og fellesskap det siste året. Klokskapen i denne oppfordringen gjelder derfor fortsatt. Vi mennesker trenger hverandre. Ensomhet trenger ikke være det samme som å være alene, men er at vi opplever savn av tilhørighet og relasjon. Noen å dele tid, tanker eller opplevelser med. Unge og eldre kan være særlig utsatt i livsfaser som gjør at nettverket endres. Både i disse periodene og ellers har vi behov for kontakt og relasjon. Hans Børli skriver i diktet Tilståelse :«av og til trenger vi å ta livet med ut på en luftetur». En slik luftetur kan forstås konkret som helsegevinsten ved å være i bevegelse, men også i utvidet forstand som behovet for en god samtale når livet utfordrer.

Kirkens SOS vet hvor stor betydning dette kan ha. Det er ikke alltid det du bærer på syns så godt på utsiden. Det er ikke alt som er så lett å sette ord på, men gå ikke alene med tunge tanker! Vi er her for å lytte for den som trenger noen å snakke med – også i sommer.

Frivillighet som kjerneverdi

Hos Kirkens SOS er frivillighet en kjerneverdi. Vi erfarer at frivillige som er godt utrustet gjennom opplæring og veiledning, har kompetanse, varme og interesse til å være gode samtalepartnere. At de frivillige stiller opp dag og natt, hver eneste dag – også hele sommeren har en særegen verdi i akkurat nå.

Kirkens SOS søker et mangfold av frivillige og vil særlig oppfordre unge og eldre om å engasjere seg som frivillig! Samtidig vil vi oppmuntre flere til å stoppe opp litt, og tenke over om det er noen i ditt nærmiljø som du tror trenger noen å snakke med? Kanskje er det noen du ikke har snakket med på en stund; en gammel nabo, en kollega, studievenn, tante, onkel eller bestemor. Da kan flere gjøre en forskjell for noen av de rundt oss. Sammen er vi mindre alene.

God sommer!