Uro, engstelse, mismot og frykt
tar nu kvelertak på manges liv
ingenting virker stabilt og trygt
vi trues av en Stor Usynlig Kniv

Framtiden ser ut til å vakle
når en betrakter alt som skjer
noen føler at livet ikke er til å takle
Deres hjerter tynges - de siger i kne

Ikke engang når solen skinner
og himmelen er vakker og lyseblå
- det er mange traumer og minner …
det Presses og det Trykkes på

Men kan Bærebjelken være å finne
i Bibelen, Guds skrevne betryggende ord
Kan den inneha det Lyset som skinne
som kan stake ut en kurs og et spor

- kan Den være den Gode Resept
kan den være Den Varige Lindring
men vil du gi den Tilgang og Aksept
eller blir Den Tanken kanskje en hindring

Men, det er helt opp til deg
- som i alle valg som vi foretar
er Den virkelig ‘den smale vei’
og kan den være det Store Svar

vi trenger så sårt for vår Indre Ro
som kan stabilisere våre Liv og Skritt
kan den være den Tindrende Gylne Bro
til Himmelens Gud; valget er Ditt