Det er med forundring jeg ser at lys langs veiene i Salten ikke blir reparert og erstattet. Eksempel er det tilnærmet mørkt på Saltstraum-brua, under halvparten av gatelysene er her i orden. I rundkjøringene på Fauske er 2 av 3 mørke. Strekningen Strømsnes Tørresvik (Trivselsveien ) talte jeg 31 gatelys ute av funksjon.Etc etc etc. Hva skyldes dette.??????