På sikt kommer kulturen til å bli den store vinneren. Spesielt kultur produsert lokalt. Hvis det er en ting korona har ført til så er det at vi alle kjenner hvor viktig de nære tingene er. Viktigheten av kultur og felles møteplasser er blitt veldig tydelig for oss alle.

Ordene du nettopp leste er ikke mine. De tilhører Gøran Aamodt i Parken. Jeg er bare så inderlig enig. Snart er det tre måneder siden vi styrtet hjem fra skoler, arbeidsplasser, treninger, utesteder og alle andre møtesteder. Bodø ble brått en iskald by uten mennesker. Uten liv og uten røre. Uten annet fellesskap enn at vi lojalt holdt avstand fra hverandre og fra en pest og en plage.

Selv om vi gradvis åpner opp savner jeg de felles møtestedene som binder oss sammen: Festivaler og turneringer, jubelen og fellesskapet på Aspmyra, delingen av en konsertopplevelse og sommerfesten med verdens beste kolleger. Alle mulige digitale aktiviteter er bra. Men de erstatter ikke den gode følelsen det er å dele fine opplevelser med folk i fysisk nærhet. En skål, et blikk og et smil. Mennesket er ikke skapt for sosial distansiering. Vi er skapt for sosialisering. Vi trenger ikke bare noe å leve av. Vi trenger noe å leve for.

Nettopp derfor er det godt å konstatere at Parken viser vei ut av krisen. De ansetter folk og har penger i kassen til å tilby nye gode opplevelser med Parken, Parken Live og sitt eget kulturhus i den gamle svømmehallen. De tror på bedre tider.

Tro på bedre tider skapte også vår ferske kulturminister da han 18. mai gjorde dagen derpå til en festdag. Med statsgaranti på 100 millioner bidro Abid Raja til begeistring, engasjement og framtidstro. Tre stikkord som har vært brukt om Bodøs satsing på å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. Dermed var siste del av finansieringen i boks.

Satsingen på kulturhovedstad-prosjektet er akkurat det et kriserammet næringsliv, reiseliv og kulturliv har behov for. Timingen kunne ikke vært bedre. Gode kulturtilbud er viktig for egen befolkning, men også for turisme, jobb-rekruttering, bolyst og tilflytting.

Vi trenger noe felles å samle oss om. Vi trenger en opptur og vi må samle hele Nordland rundt et viktig nasjonalt prosjekt. Men vi får ikke mer ut av det enn vi selv legger inn i det. Målet til EU er at utnevnelsen av europeiske kulturhovedsteder skal bringe Europas befolkning sammen og at satsingen skal utnyttes til byutvikling og økt aktivitet. Europa trenger nye møteplasser etter korona.

Derfor er dette et prosjekt vi må gripe med begge hender. Vi må alle se hvordan vi kan bidra. Lykkes vi er jeg helt sikker på at vi kan løfte oss selv, byen og regionen de neste årene, også etter 2024.