73 prosent besto Statsborgerprøven i Nordland

Av
DEL

I 2018 besto 73 prosent av kandidatene i Nordland Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 80 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2018. Dette er nesten helt likt som året før.

I løpet av 2018 var det totalt 6367 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte har avlagt prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).

- Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk.

Resultater

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. Bare de kommunene som arrangert prøven er med i statistikken.

KommuneAntall kandidaterProsentandel beståttProsentandel stryk
Bodø2785 %15 %
Narvik2646 %54 %
Brønnøy1567 %33 %
Rana1872 %28 %
Gildeskål1267 %33 %
Steigen1090 %10 %
Hamarøy1580 %20 %
Lødingen1669 %31 %
Vestvågøy1080 %20 %
3686 %14 %
Sortland2584 %16 %
Andøy1050 %50 %

Artikkeltags