Gå til sidens hovedinnhold

Lukas skrev ikke

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Han holder obstinat på fiksjonen om at det såkalte "Lukas-evangeliet" ble forfattet av legen Lukas, og nekter å tro at dette skriftet er krystet ut av Markus-evangeliet, og dermed ikke er noe autentisk skrift, men en falsifikasjon. Hvem forfatteren er, vites ikke, kun at Lukas ikke er vedkommende.

Skriftanalyser og andre studier har vist dette, og selv teologer har erkjent saken. Ikke desto mindre tviholder Ivar A. Markussen på den krykkehaltende troen på Bibelens - og Kirkens - ord, og vil ikke akseptere dens inkonsekvenser.

Hva angår adventistene, som IAM nevner, er det kun å si i at også de er bibelordryttere og profetidyrkere, og selv om de later til å kunne bibelvers på rams, har heller ikke de forståelsen av bibelforskningens konsekvenser: Bibelen, inklusive NT, er et sammensurium av religiøse idéer, fremkommet gjennom tallrike superstisjoner i Egypt og Orienten, og ett av de "viktigste" er Jesus-myten. Leser man om antikkens mysteriereligioner, finner man at den figuren som kristendommen kaller Jesus Kristus, simpelthen er konstruert av Osiris/Dionysos, som igjen har aner i oldtidens illusoriske verden.

At endog profilerte teologer har forstått at den "Messias" kristenheten sverger til, absolutt ikke er den samme som Israels profeter mener, fremgår bl.a. av dette proklamaet av dr. Albert Schweitzer: "Den Jesus fra Nazaeth som opptrådte som Messias, forkynte gudsrikets moral, grunnla himmelriket på jorden og døde for dermed å fullføre sitt verk, har aldri eksistert! Han er en skikkelse som ble tegnet av rasjonalismen, levendegjort av liberalismen og ikledd en historisk drakt av den moderne teologi!" ("Geschichte der Leben-Jesu-Forschung", 1913).

Kommentarer til denne saken