Nytt selskap ligger an til å overta. Svært mange vil bli berørt