Hastetiltakene for å løse luftambulansekrisen hjelper ikke alvorlig syke nyfødte og premature barn, varsler barneavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, det skriver VG. Årsaken er at det ikke er plass til kuvøse i de nye flyene, ifølge UNN.

– Nord-Norge har en desentralisert fødselsomsorg og mange barn fødes på steder uten barneavdeling. Noen barn vil være alvorlig syke eller premature med behov for rask behandling. Livene deres avhenger av at luftambulansetjenesten fungerer, sier avdelingsleder ved Barneavdelingen og overlege, Marianne Nordhov, til VG.

Hvert år blir mellom 80 0g 100 barn hentet med ambulansefly av kuvøseteamene ved UNN og Nordlandssykehuset. Disse barna blir fraktet i en 100 kilos intensivkuvøse til sykehus. Nyfødte barn med kompliserte hjertefeil eller behov for akutt kirurgi flys til høyere behandlingsnivå, som Rikshospitalet og St. Olavs.

– Transportkuvøsen krever godkjent innfestingsløsning i flykabinen av hensyn til sikkerhet. Flyet som nylig ble leid inn for å hjelpe ambulanseflysituasjonen har ikke godkjent festeanordning, sier Nordhov til VG, og legger til:

– Flyet kan ikke brukes for kuvøseoppdrag i Nord-Norge. Situasjonen er alvorlig. Det er bare spørsmål om tid før liv går tapt.

Gjelder også helikopter

Helikopteret som er hentet inn fra Forsvaret er heller ikke bygd for kuvøse, forteller Nordhov. Dette er bakgrunn for at Barneavdelingen ved UNN har sendt et bekymringsbrev til Luftambulansetjenesten HF. I dette brevet beskriver de en uholdbar situasjon:

«Et samlet barnemedisinsk fagmiljø ved UNN er svært bekymret for den reduserte kapasiteten som nå har oppstått i luftambulansetjenesten. Hvis det ikke er operative ambulansefly tilgjengelig vil liv kunne gå tapt på grunn av at kuvøseteamet ikke rekker fram i tide. Det er også bekymring knyttet til de forslagene som har kommet opp som alternative løsninger.»

Bekymringsmeldingen kommer etter at Helse Nord la fram en rekke tiltak for å bedre ambulansefly-dekningen i Nord.

Bryter FNs barnekonvensjon

Ifølge brevet bryter dagens situasjon med hastetiltak FNs barnekonvensjon som sier at barn har rett til høyest oppnåelig helsestandard. Den bryter også barn og unges rett til øyeblikkelig helsehjelp, jf. Spesialhelsetjenesteloven § 3–1.

– Dagens situasjon i luftambulansetjenesten truer disse rettighetene og vi bekymret for at liv kan gå tapt som følge av dette, sier Nordhov til VG.

14 måneder før firmaet Babcock tar over luftambulansetjenesten i Norge, har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. Så langt har 14 piloter sagt opp, får VG opplyst. Samtidig har flere av de gjenværende pilotene meldt seg syke.

Erkjenner utfordringene

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten erkjenner overfor VG at det er utfordringer knyttet til å ha intensivkuvøse i fly.

– Vi jobber med å få dette på plass i de innleide flyene. Inntil videre bruker vi bare de andre flyene, sier han.

Han legger til at de alltid vil ha tilgjengelige fly som kan fly kuvøseoppdrag.

– De innleide flyene er et supplement. De andre flyene flyr også, sier Juell.