Mener leger i nord skremmer opp befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Av

Medisinsk fagpersonell har etter vårt syn en etisk forpliktelse til å argumentere nøkternt og saklig, og bidra til at befolkningens trygghetsfølelse ikke svekkes mer enn det er grunnlag for, skriver tre anestesileger.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ambulanseflytjenesten er en sentral og viktig aktør i akuttmedisinsk arbeid/beredskap i hele Norge. Vi er derfor svært bekymret for at det nå er sterke krefter som, uavhengig av intensjon, synes å undergrave tjenesten, og frarøve nåværende operatør sine muligheter til å drive tjenesten etter gjeldende regelverk og kontrakter. Videre er vi bekymret for at befolkningen skremmes til å tro at de ikke får hjelp ved behov, siden den rådende fremstillingen i media er at det foreligger en ambulanseflykrise eller –katastrofe.

Vi har lenge vært bekymret for uroen rundt ambulanseflytjenesten i Nord, og velger nå å uttale oss av to grunner:

1) Reaksjonen fra medisinsk personell og politikere på at Babcock måtte sette 5 fly på bakken grunnet teknisk feil.

2) Historien om en pasient som opplever at det ikke hadde noen hensikt å kontakte helsetjenesten pga ambulanseflykrisen.

Vi arbeider i luftambulansetjenesten, og har derfor faglig bakgrunn samt innsikt i saken for å si: det er ingen ambulanseflykrise. Det er egentlig nok å vise til offisielle tall fra Luftambulansetjenesten HF. Tallene viser tidvis redusert beredskap, men månedssnittberedskap på over 90 %. Videre er det satt inn kompenserende tiltak ved behov, bl.a. innleie av ambulansefly og helikopter. Vi ser ingen tegn til noe som kan karakteriseres som krise eller katastrofe.

I alle materiellbytter ligger en kalkulert risiko for at tekniske feil kan oppstå. Det er urimelig at det lages en stor sak av dette og at operatør stilles til ansvar for uforutsette tekniske feil, når materiellet som er anskaffet er i henhold til det som er avtalt. Operatør har i denne situasjonen opptrådt ansvarlig og ivaretatt flysikkerheten ved å sette flyene på bakken. Det er ganske enkelt betryggende.

Vi er derfor svært kritiske til hvordan leger i Nord-Norge skremmer egen befolkning ved tendensiøse og spissformulerte utspill i media. Medisinsk fagpersonell har etter vårt syn en etisk forpliktelse til å argumentere nøkternt og saklig, og bidra til at befolkningens trygghetsfølelse ikke svekkes mer enn det er grunnlag for. Det er galt å overdrive de utfordringene ambulanseflytjenesten har hatt med nedsatt beredskap og underspille de positive kompenserende tiltak som er iverksatt. Vi er trygge på at personell på vakt, både på flyene, i primærhelsetjenesten, på sykehusene og i AMK, gjør sitt ytterste for hver pasient. Vår adressat er fagpersonell med utspill i media: Det kreves en høyere standard, større ansvar og bevissthet for hvilke budskap som sendes befolkningen.

Vi er også kritiske til flere politikere, som i sin opptreden i media, forsterker et skremmebilde overfor befolkningen. For oss i luftambulansetjenesten, fortoner disse uttalelsene seg som ansvarsløshet, enten grunnen er at man ikke har satt seg inn i saken eller at det er snakk om politisk myntspill. Vi har forståelse for at politikere ønsker å vurdere fremtidig driftsform av luftambulansetjenesten, en sak som nå også er under utredning. Men en eventuell endring av driftsform er dog umulig å gjennomføre på kort tid.

I forkant av siste anbudsrunde var anledningen for å argumentere for statlig overtakelse. Når det ikke kom høylytte krav da, hverken fra politikere eller helsepersonell, men først etter at Babcock vant kontrakten, så fremstår dette mer som ett politisk spill. Det er imidlertid ikke redelig at diskusjonen gjøres på bekostning av selskapet som nå har kontrakten. Vi mener at alt helsepersonell i luftambulansetjenesten har ett selvstendig ansvar for å bidra til at den operatøren som til enhver tid har kontrakten får gjort en best mulig jobb.

Vi har forståelse for at pilotenes Flygerforening driver fagforeningspolitikk, men den «kampen» hører hjemme internt i operatørselskapet, og pasientenes liv og helse må ikke urettmessig innblandes. Også Flygerforeningen har et stort ansvar for å senke ubegrunnet uro i befolkningen.

Vi påstår ikke at alt er gjort rett, men vi registrerer at Babcock, Helse Nord, Luftambulansetjenesten HF og Helseministeren, gjennomgående har uttalt seg saklig, avbalansert og tillitvekkende. De forsikrer om at de tar problemene på største alvor, og følger situasjonen og innsetting av kompenserende tiltak. Dette synes vi er betryggende, og håper også befolkningen tar det til seg.

Til sist vil vi si til deg som skulle bli akutt syk: ikke nøl med å ta kontakt med helsevesenet. At været, samtidighetskonflikter, pålagt hviletid og tekniske feil kan gjøre at hjelpen fra ambulanseflytjenesten ikke alltid er der, er ikke noe nytt. Slik er det i helikoptertjenesten også, både i Sør og Nord, av sikkerhetsmessige grunner. Øvrige tilgjengelige ressurser vil uansett gjøre sitt ytterste for å hjelpe deg!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken