Hvis æ får være sola di, du skulle aldri fryse. Sang Randi Hansen.

Det mørkeste helvete i universet er knyttet til golgatahøyden og Jesus korsfestelse for 2000 siden, mens det sterkeste himmelske lyset med glede og jubel, kommer fra Krybben i Betlehem. –, men klage og sang klinger samtidig begge steder!

Det sterkeste skriket i verdenshistorien, var den gang da Gudesønnen brølte ut sitt uvirkelige skrik: min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg!

Det skriket ga djevelen et banesår som han må leve med helt til dommens dag.

I forrige uke fikk vi besøk på Værøy av lederen for IBRA radio, eller IBRA media, som det heter i dag, Jan Nestvold og pastor og leder for en nybrottsmenighet i København, lofotværingen Jarle Tangstad.

IBRA er blant de største TV- og radiostasjoner i verden og eies av pinsemenighetene i Norden.

Jarle Tangstad sa følgende: I dag synder man ikke lenger, man gjør kun noe dumt! Ordet synd, er for kirkefremmede i København nesten å betrakte som et allment begrep, -uten noe stort alvor, og han legger til at Gud led ikke korsdøden for dumheter, men for «dødsdømte» syndere.

All synd legger et teppe av ondskap over alle mennesker!

Overfor Københavnere må han bruke andre ord for å forklare hva dette betyr ellers forblir livsviktig forståelse skjult for dem.

Julebudskapet er budskapet om en Himmel og et helvete. Dette klinger sammen i lovsangen. Dette er kjærlighetens fellesnevner. – Derfor hører lovsang og klage med i Guds himmelsymfoni!

Så bare syng din klagesang mot Gud. Den kimer i Guds hjerte på linje med lovsangen!

Jeg så han som barn med det solrike øye i regnbuens glans på de hjemlige høye; han kysset mitt kinn, og vi lekte med stjerne, mens korset sto skjult mellom løv i det fjerne.

Selvbiografisk salme fra dansken Vilhelm Birkedal, skrevet i begynnelsen av 1800 tallet.

Hvis æ får være sola di, du skulle aldri fryse!