Det sier Arnfinn Wiksaas i en tilnærmet lovsang til vindturbiner i Nordland i AN 1. november.

At en person som er skeptisk til dagens klimapolitikk bli definert som klimaanalfabet av en person som har Greta Thunberg som ledestjerne (før hun avsluttet folkeskolen), sier ganske mye om sakligheten i utsagnet.

Jeg har selv heldigvis ikke hatt problemer med vindturbiner, men jeg har lest mye om ulemper som kan oppstå.

  • Kort oppsummert om vindturbiner på land:
  • Ustabil/upålitelig (ved vindstille eller sterk vind)
  • Naturødeleggende i landskapet
  • Forurensende
  • Utslitt etter ca. 20 års drift og risikerer å bli stående som varige, rustne monumenter til evig tid
  • Dreper fugler og insekter
  • Unødvendige i et land som Norge som har rikelig med vannkraftressurser
  • Ulønnsomme og trenger derfor subsidier betalt av fellesskapet

Vanskelig å se noen fordeler med vindkraft. Er man riktig uheldig og får en vindturbin som nærmeste nabo, vil man lett kunne miste nattesøvnen og få eiendommens verdi kraftig redusert.

At vindkraft er ustabilt og upålitelig, fikk innbyggerne i Texas merke sist vinter da det ble unormalt kaldt i vindstille vær. Hvor mange som frøs i hjel husker jeg ikke, episoden ble knapt nevnt i NRK – da den ikke passer inn i skremselspropagandaen om global oppvarming.

I uberørt natur vil en vindturbinpark være naturødeleggende på permanent basis. Det må en ny istid til for å slette alle spor. Og spor vil det være i naturen for bygging av veier og fundamenter for turbinene.

Ofte vil en vindturbin lekke store mengder olje og turbin-vingene avgir mye mikroplast etter hvert som tiden går. Dersom turbin-vingene blir nediset, må de sprøytes med forurensende væske.

At vindturbiner dreper fugler blir av Wiksaas bagatellisert og påstått kun er synsing uten håndfaste bevis – noe som han tar helt feil i.