Dagens permisjonsregler for studenter og hvordan de skal håndheves er dessverre opp til hver enkelt utdanningsinstitusjon noe som fører til store forskjeller rundt om i landet. Det er ikke rettferdig og derfor foreslår regjeringen å lovfeste retten til å ta permisjon fra studiene. Med dagens ordning er det flere eksempler hvor studenten blir satt i et stort, rigid system uten handlingsrom, slik bør det ikke være. Et nasjonalt regelverk som foreslås av regjeringen vil få slutt på dette og endelig sikre likestilling for alle studenter.

Utdanningsinstitusjonene skal være der for studentene, derfor er det så innmari viktig å sørge for god tilrettelegging rundt om i hele landet. Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Flere opplever ensomhet, samt er det en økning i antallet som rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager, da er det siste vi studenter trenger rigide rammer uten handlingsrom.

Derfor er det nødvendig med et nasjonalt regelverk på dette området. Det bør ikke være hvor du studerer som er den avgjørende grunnen til om du får permisjon eller ikke. Med dagens ordning er det frister for å søke om permisjon. Så om man blir syk i juni får man ikke søkt om permisjon med begrunnelse at fristen gikk ut i april. Det oppleves som trangsynt av studentene, i og med ingen av oss kan forutse og planlegge å bli syk. Bør det være likt spillerom for alle studenter uansett hvor man velger å studere.

Heldigvis finnes det en løsning, med å lovfeste retten for studenter å ta permisjon skapes det en større trygghet og forutsigbarhet for studentene. Derfor er det bra at Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil gjøre noe med dagens ordning og foreslår forslaget som kan sikre oss studenter likestilling.

Forslaget til regjeringen skriver ikke kun at man får permisjon ved sykdom. I forslaget står det at permisjon fra studiene innvilges ved militærtjeneste, verv i studentpolitiske organer, ved sykdom og ved andre tungtveiende grunner som graviditet, fødsel og omsorg for barn.

Studentene fortjener sikkerhet når det kommer til permisjonsordninger. Hvor du studerer bør ikke være den avgjørende faktoren. Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten din i år og stemmer på Høyre, partiet som tror på framtiden og vil sikre studentene på best mulig måte!