Mandag 4. juli startet LOs Sommerpatrulje sin reise rundt i Nordland. Da skal unge tillitsvalgte i LOs medlemsforbund undersøke arbeidsforholdene til flere hundre unge arbeidstagere i fylket. Etter to år med pandemi, økte konkurransen om sommerjobbene. Men i år er det heldigvis mange unge som får muligheten til å prøve seg i arbeidslivet.

Vår opplevelse er at unge ønsker å få den verdifulle arbeidserfaringen, og da må vi sikre at møtet med arbeidslivet blir godt.

Sommerjobb er ofte unges første møte med arbeidslivet. LOs sommerpatrulje tar mål av seg å gjøre dette møtet så trygt som mulig. Mer kunnskap om rettigheter og plikter gir et sikrere arbeidsforhold, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Sommerpatruljen opplyser at de har sett en økning i brudd på arbeidsmiljøloven fra 39,9 prosent i 2019, til 45,8 prosent i 2021. Det er en trend vi i fellesskap må snu.

LOs Sommerpatrulje opplever at de blir tatt godt imot av arbeidsgivere, og at de aller fleste er villige til å ta tak i de brudd som avdekkes.

I år kommer LOs sommerpatrulje til å ha hovedfokus på at arbeidskontrakter er på plass. I tillegg skal det følges ekstra med på om folk får tilstrekkelig opplæring, vaktlister og overtidsbetaling. Dette er områder med økning i brudd over tid.

Det er et mål for oss at vi skal løse utfordringer på lavest mulig nivå, altså nærmest arbeidsplassen. Målet er jo tross alt at alle skal ha det bra. For at dette skal bli best mulig er det viktig at alle og spesielt de unge kjenner til sine plikter og rettigheter.