Kateryna G. Pedersen skriver at hun ikke tror på lederen i NKP sin uttalelse om at NKP har fulgt utviklingen i Ukraina fra første stund, og mener noe seriøst med uttrykket «Nei til krig-stans krigen i Ukraina». Uten å være medlem av NKP, kommunist eller imperalistisk støttespiller for hverken USA eller Russland, men en meget velinformert skribent vil jeg her komme med en objektiv fremstilling av bakgrunnen for Ukraina-krigen.

I 1994 inngikk Russland, USA og England Budapest-memorandumet der de respekterte Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. Denne avtalen ble det klart at USA ikke hadde noen intensjoner om å holde. Dette fordi den stred mot USA,s hegemonistiske politikk om verdensherredømme beskrevet i Brzezinskis bok «The Grand Chessboard»

I 2010 vant Viktor Janukovitsj som var russiskvennlig det ukrainske presidentvalget. Et slikt demokratisk val kunne USA ikke akseptere, og i 2013 hadde visepresident Joe Biden med frekkhetens nådegave et møte med Janukovitsj der han forlangte at Janukovitsj skulle trekke seg.

I februar 2014 arrangerte USA opptøyer på Maidan-plassen, og der den erkekonservative krigshauken Victoria Nuland ledet statskuppet mot Janukovitsj. Det ble hevdet at politiet skjøt mot demonstranter fra taket på offentlige bygninger der man la skylden på Janukovitsj-regimet. Dette er feil da det i ettertid er kommet frem at bygningene var okkupert av nazister og andre opprørere, og at det var leid inn skarpskyttere fra Georgia.EU utarbeidet en avtale som både Janukovitsj og opposisjonen godtok der de skulle bilegge striden frem til et nytt presidentvalg den 25 mai.Da kom Victoria Nuland med det kjente uttrykket «Fuck EU !» og statskuppet var et faktum, USA fikk innsatt sine folk og Janukovitsj måtte rømme til Russland.

Befolkningen i Øst-Ukraina hvor Janukovitsj hadde stor støtte ville selvfølgelig ikke underkaste seg dette USA-innsatte facistregimet i Kiev. Putin kunne selvfølgelig ikke akseptere at USA med dette statskuppet og klare bruddet på Folkeretten skulle få kontroll over Krim. En folkeavstemming på Krim tilsa at 95% av befolkningen ville tilhøre Russland. Kiev har hele tiden siden 2014 ført krig mot Luhansk og Donetsk regionene for å gjenerobre dem under facistregimet i Kiev.Etter press fra USA og Nato har heller ikke Kiev gått med på Minsk-avtalen av 2015 slik Russland ønsker der Luhansk og Donetsk skal betraktes som autonome regioner innenfor Ukraina.

Den nåværende krigen der Russland angrep Ukraina den 24/2-22 var fremprovosert og ønsket av USA og Nato. Amerikanske diplomater og utenrikspolitiske eksperter har helt siden 1998 advart om konsekvensene av dette presset for å få Ukraina inn i Nato. Nåværende CIA-sjef William Burns var Moskva-ambassadør i 2008 og skrev et memorandum til utenriksminister Condoleezza Rice der han advarte på det aller sterkeste mot presset for å få Ukraina inn i Nato da det var en lysende rød strek ikke bare for Putin, men hele den russiske politiske eliten, og som ville føre til krig. Memorandumet bla avslørt av WikiLeaks og ligger ute på nettet.

Hverken USA eller Stoltenberg og Nato viste noen som helst interesse i å ta hensyn til Russlands sikkerhetsinteresser og akseptere at Ukraina skulle bli et nøytralt land og aldri bli medlem av Nato. Her viste USA og Nato sin ekstreme krigshissende forakt for Russland, og at man ikke hadde noe ønske om å forhindre denne krigen.

Anthony Blinkens counselor Derek Chollet sa det rett ut at USA overhodet ikke var interessert i å snakke om det som opptok russerne, men bare om alt mulig annet. Russerne snakket derfor bare til en mann som ga «Goddag mann økseskaft»–svar tilbake.

Hverken USA eller Nato ønsket å forhindre krigen da den er en del av Brzezinski-doktrinen og USA,s ønske om verdensherredømme. Man sier rett ut at Ukraina må kjempe til siste ukrainer, og pøser på med våpen. Den ukrainske sivilbefolkningen er bare nødvendige ofre i denne proxy-krigen mellom USA og Russland. Løgnpropagandaen gjør sitt slik vestlige politikere, presse og den vestlige indoktrinerte befolkningen gråter de nødvendige krokodilletårene for den ukrainske befolkningen.

Stoltenberg slapp katta ut av sekken når han innrømmet at Nato siden det amerikanske kuppet i Kiev har bygget opp forsvaret til Ukraina med tanke på denne krigen.

Russland kan selvfølgelig kritiseres for ødeleggelsene i Ukraina, men her stiller Russland i kategorien under de folkerettsstridige, brutale, ødeleggende, krigsforbryterske og umenneskelige krigene USA har ført mot Irak, Libya, Syria, og nå mot det ukrainske folket. Krigen kan bare stoppes ved at Ukraina og Russland inngår en avtale der Ukraina forplikte seg til å bli et nøytralt land og aldri bli medlem av NATO. I tillegg må Ukraina akseptere Minsk-avtalen av 2015 der Donetsk og Luhansk må bli autonome republikker innenfor Ukraina. Krim er å glemme. Det er bare det at USA, Nato og Azov-bataljonen ikke ønsker en slik fredsavtale da det vil stride mot USAs hegemonistiske interesser. USA vil nemlig diktere betingelsene, og dermed fortsetter krigen.